O udruzi

Udruga je osnovana 15. siječnja 2011, vanstranačka je i nepolitička udruga.

Djelatnost Udruge PJPDR “Sokolovi 1991.” Sinac ostvaruje se:

 • – okupljanjem što većeg broja članova Udruge
 • – zaštitom statusa i promicanjem interesa j ciljeva članova udruge
  – promicanjem i održanjem identiteta postrojbe PJP  Sinac
  – promicanjem nacionalnih, povijesnih, kulturnih, gospodarskih i drugih vrednota, te promicanje i oplemenjivanje moralnih i etičkih vrednota hrvatskog naroda,
  – čuvanjem uspomena na Domovinski rat i na herojska djela njegovih sudionika te iniciranjem i sudjelovanjem u njegovom znanstvenom, umjetničkom, vjerskom i spomeničkom iskazivanju
  – zaštitom časti i dostojanstva poginulih u Domovinskom ratu
  – organiziranjem stručno-forumske djelatnosti (stručni i znanstveni skupovi, okrugli stolovi, tribine) radi iznošenje istine o Domovinskom ratu u zemlji i inozemstvu
  – organiziranim pružanjem pomoći u prevladavanju socijalnih, zdravstvenih, psiholoških, pravnih i obiteljskih teškoća članova Udruge kao i članova njihovih obitelji
  – organiziranjem posmrtne pripomoći za članove Udruge
  – organizacija humanitarnih akcija radi pomoći članovima udruge
  – suradnjom s nadležnim državnim tijelima, institucijama i drugim državnim ustanovama poradi rješavanja ciljeva i interesa Udruge
  – sudjelovanjem u radu državnih institucija u Republici Hrvatskoj posebice kod reguliranja statusa članova Udruge
  – organiziranjem kulturnih, športskih i drugih djelatnosti radi pomoći socijalnoj reintegraciji članova Udruge i unapređenja kvalitete života članstva i općih sposobnosti članova Udruge
  – djelovanjem u dodjeli činova i odličja članovima udruge, zaslužnim sudionicima Domovinskog rata u smislu predlaganja za dodjelu činova HV, na način propisan zakonom ili Propisnikom o dodjeli činova i priznanja hrvatskim braniteljima i druge vrste priznanja,
  – dodjelom nagrada i priznanja zaslužnim čelnicima, članovima tijela, djelatnicima i članovima Udruge za stručan, kvalitetan i pregalački rad.

UPJPDR “SOKOLOVI 1991” SINAC
Sjedište : 53220 Otočac, Kralja Zvonimira 65

OIB 35074707858

MBS  2732980

IBAN : HR3724020061100592111 ERSTE BANK

Upis u Registar udruga RH – 09000529

Osobe ovlaštene za zastupanje :

Predsjednik – Ivan Bižanović
Zamjenik predsjednika  – Milenko Kovačić
Tajnik – Tomislav Majetić

Rješenjem Upravnog odjela za opću upravu i braniteljska pitanja Ličko-senjske županije Klasa:UP/I-230-02/24-02/43. Urbroj:2125-07-02/2-24-2, od 08. veljače 2024. godine izvršen je upis promjena osoba ovlaštenih za zastupanje u Registar udruga RH za razdoblje do 22. siječnja 2029.godine.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *