O udruzi

Udruga je osnovana 15. siječnja 2011, vanstranačka je i nepolitička udruga.

Djelatnost Udruge PJPDR “Sokolovi 1991.” Sinac ostvaruje se:

– okupljanjem što većeg broja članova Udruge

– zaštitom statusa i promicanjem interesa j ciljeva članova udruge
– promicanjem i održanjem identiteta postrojbe PJP  Sinac
– promicanjem nacionalnih, povijesnih, kulturnih, gospodarskih i drugih vrednota, te promicanje i oplemenjivanje moralnih i etičkih vrednota hrvatskog naroda,
– čuvanjem uspomena na Domovinski rat i na herojska djela njegovih sudionika te iniciranjem i sudjelovanjem u njegovom znanstvenom, umjetničkom, vjerskom i spomeničkom iskazivanju
– zaštitom časti i dostojanstva poginulih u Domovinskom ratu
– organiziranjem stručno-forumske djelatnosti (stručni i znanstveni skupovi, okrugli stolovi, tribine) radi iznošenje istine o Domovinskom ratu u zemlji i inozemstvu
– organiziranim pružanjem pomoći u prevladavanju socijalnih, zdravstvenih, psiholoških, pravnih i obiteljskih teškoća članova Udruge kao i članova njihovih obitelji
– organiziranjem posmrtne pripomoći za članove Udruge
– organizacija humanitarnih akcija radi pomoći članovima udruge
– suradnjom s nadležnim državnim tijelima, institucijama i drugim državnim ustanovama poradi rješavanja ciljeva i interesa Udruge
– sudjelovanjem u radu državnih institucija u Republici Hrvatskoj posebice kod reguliranja statusa članova Udruge
– organiziranjem kulturnih, športskih i drugih djelatnosti radi pomoći socijalnoj reintegraciji članova Udruge i unapređenja kvalitete života članstva i općih sposobnosti članova Udruge
– djelovanjem u dodjeli činova i odličja članovima udruge, zaslužnim sudionicima Domovinskog rata u smislu predlaganja za dodjelu činova HV, na način propisan zakonom ili Propisnikom o dodjeli činova i priznanja hrvatskim braniteljima i druge vrste priznanja,
– dodjelom nagrada i priznanja zaslužnim čelnicima, članovima tijela, djelatnicima i članovima Udruge za stručan, kvalitetan i pregalački rad.

UPJPDR “SOKOLOVI 1991” SINAC
Sjedište : 53220 Otočac, Kralja Zvonimira 65

OIB 35074707858

MBS  2732980

Žiri račun : HR3724020061100592111 ERSTE BANK

Osobe ovlaštene za zastupanje :

Predsjednik – Tomislav Majetić
Dopredsjednik – Slaven Orešković
Tajnik – Ivan Bižanović

Rješenjem Upravnog odjela za opću upravu Ličko-senjske županije Klasa:UP/I-230-02/20-02/02. Urbroj:2125/1-07-3/1-20-2, od 10.siječnja 2020. godine izvršen je upis promjena osoba ovlaštenih za zastupanje u Registar udruga RH za razdoblje do 13.prosinca 2023.godine.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *